Tillbehör

TILLBEHÖR

TRANSPORTÖRER

Våra effektiva och driftsäkra friktionstransportörer är problemlösare som snabbt och kostnadseffektivt löser materialhanteringen vid olika maskiner inom olika industrier. Installera Transportören under ditt verktyg och separera och avlägsna skrot och material med anpassade rännor.

VALSBANDSMÖRJARE

Materialintervall 0,0254 - 4,75 mm (0.001 - 0.187")

SENSORER

Prevent Material Marking by Eliminating Dancer Arm Bounce with a P/A Loop Control or Stock Detector

Bouncing Dancer Arms often dent, scratch, and crease delicate, prepainted, or highly polished stock. To eliminate this problem, P/A offers several solutions.