Produkter

  • Produkt
    sök
  • Gå
ProductLocator

matarverk

Feeding Equipment

Tångmatarverk och Servodrivna valsmatarverk för matning av bandmaterialet med bandbredder
från 1,0 mm till 1800 mm och tjocklekar från 0,1 till 10 mm.

riktverk

P/A erbjuder riktverk för i stort sätt alla applikationer som sätter standarden inom prestation och hållbarhet

coilutrustning

P/A erbjuder ett heltäckande sortiment av hasplar
Stora eller små, vågräta eller lodräta, kablar eller remsor. Vi tar hand om dina behov.

UPPBANDNINGSUTRUSTNING

P/A är branschledare inom höghastighetsuppbandning och återbandning för elektronik, gjutnings och pläteringsindustrin. 

TRÅDUTRUSTNING

Trådautomation kan innebära ett antal produktionsutmaningar. P/A har utvecklat et antal produkter som hjälper dig att hantera dessa. Vi erbjuder servo samt luftstyrda trådmatare, trådklippare samt kombinerade uppfångare, klippenheter och riktverk.

TILLBEHÖR

Våra pneumatiskt eller elektriskt drivna Friktionstransportörer löser dina problem med utmaning av överblivet material samt produkter både effektivt så väl som ekonomiskt. Vi erbjuder även skrotsaxar, klippenheter och valsbandsmörjning som höjer produktiviteten i din produktionslinje enkelt och kostnadseffektivt.

vi specialiserar oss anpassad

ProduktDesign &

tillvalsApplikationer